Sikkerhed

Hos puriZAP er sikkerhed en topprioritet. Før du bruger puriZAP® er det vigtigt, at du læser sikkerhedsmanualen og ser vores sikkerhedsvideo.  

 

UV-C-stråling er meget kraftigt og giver skader på hud og øjne. Det kan give personskade at arbejde ubeskyttet i få minutter.

Sikkerhedsudstyr

puriZAP® leveres med det nødvendige sikkerhedsudstyr og sikkerhedsmanual for at sikre sikker brug. 

 

puriZAP® leveres med:  

- Beskyttelseshandsker

- UV-beskyttende ansigtsskærm 

- Sikkerhedsmanual 


Fjederbelastet afbryder

puriZAP® er udstyret med en fjederbelastet afbryder, som skal trykkes ned af brugeren for at aktivere UV-C-lyset. Hvis knappen slippes, stopper puriZAP® øjeblikkeligt. Denne teknologi giver en ekstra sikkerhed hvis enheden tabes, og mens du bevæger dig rundt mellem forskellige rengøringsopgaver. 

 

LED-lys på toppen af håndtaget

puriZAP® har to LED-lys på toppen af håndtaget, som viser når enheden er tilsluttet strøm og når UV-C-lyset er aktivt. 

Generelle sikkerhedsguidelines

  • Dæk dine øjne og din hud med sikkerhedsudstyr. Brug altid en UV-beskyttede ansigtsskærm og dæk hele din krop til, så ingen bar hud kan blive eksponeret. Glas, plastik og hårdt vævede tekstiler blokerer UV-lys. 
  • Hold mennesker og dyr på sikker afstand ved brug. Selvom puriZAP® har retningsbestemt belysning, som sænker risikoen for at eksponere omgivelserne for stråling, skal du under brug holde minimum 10 meters afstand til mennesker og dyr uden sikkerhedsudstyr. 
  • Afbryd og opbevar strømforsyningen sikkert.
  • Vær ekstra opmærksom ved refleksive overflader. Disse overflader kan reflektere lyset i en uønsket retning.